Wszystko o pomiarach elektrycznych

Pomiary elektryczne powinny odbywać się regularnie, niezależnie od tego, czy oddajemy dom do użytku, mieszkanie, czy tylko robimy remont. Okresowe przeglądy elektryczne są jednym z elementów przeglądów instalacji. Polegają na dokładnym sprawdzeniu kondycji technicznej instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej.

Okresowe pomiary elektryczne

Częstotliwość dokonywania przeglądów elektrycznych jest określona przez przepisy. Pomiary powinny być robione, w zależności od typu obiektu, co 3 do 5 lat przez uprawnionych fachowców. Budynki mieszkalne kontroluje się maksymalnie raz na 5 lat i sprawdza się wtedy stan techniczny budynku, w tym także instalacji elektrycznej. Wykorzystuje się do tego sprawdzony sprzęt i warto zapytać o aktualne świadectwo wzorcowania miernika. Pomiary elektryczne dokonuje się częściej w przypadku gdy wystąpi sytuacja, która może oddziaływać na stan instalacji, jak np. silne wiatry, powódź, wyładowania atmosferyczne, czasowe występowanie bardzo wysokich temperatur czy oddziaływanie ognia. W budynkach firmowych, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, powinno się dokonywać weryfikacji stanu instalacji nawet raz w roku. Pomiary elektryczne w Warszawie dokonuje np. znana firma Elektro-kom.

Rodzaje pomiarów elektrycznych

Wśród okresowych przeglądów dokonuje się co najmniej:

  • pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiar rezystancji izolacji, zabezpieczeń i uziomów
  • badanie ciągłości przewodów ochronnych,
  • sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych,

Celem okresowych przeglądów elektrycznych jest sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w budynku, jej sprawności, poprawności zamontowania oraz możliwości tworzenia zagrożenia dla osób w pobliżu. Dlatego jeśli nie wykonujemy okresowych pomiarów elektrycznych, może to skutkować zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników budynku poprzez porażenie prądem, a także późniejszymi problemami prawnymi.

Czym skutkuje niewykonanie okresowych pomiarów elektrycznych?

Niewykonanie okresowych pomiarów elektrycznych może wiązać się z kilkoma negatywnymi skutkami. Wśród nich wyróżnia się porażenie prądem elektrycznym oraz kary pieniężne nałożone np. przez straż pożarną lub Państwową Inspekcję Pracy. Kolejnym negatywnym skutkiem jest brak możliwości dochodzenia się o odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. W przypadku niewykonania przeglądu nie można wystąpić o odszkodowanie nawet po katastrofie takiej jak pożar.

Warto więc dokonywać regularnie pomiarów instalacji elektrycznych. Są one wykonywane przez odpowiednich fachowców. Dobry elektryk Warszawa używa do pomiarów specjalistycznego sprzętu, posiada niezbędną wiedzę, którą może poświadczyć certyfikatami i uprawnieniami, a także doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *