Gdzie zamówić beton towarowy najlepiej ?

Dla najczęstszego sposobu organizacji dostawy prefabrykatów betonowych, od zamówienia do wykorzystania gotowych produktów na budowie, możemy nakreślić 7 głównych etapów, które pozwolą nam uzyskać najlepsze efekty.

Etap 1: Zamawianie betonu – specyfikacja cementowozu

Przygotowując zamówienia należy pamiętać, że zgodnie z dokumentacją techniczną prefabrykatów należy określić, czy będą stosowane domieszki lub dodatki (patrz tabela 1). Następnie należy obliczyć ilość potrzebnej wody. Na życzenie klienta może być wymagana dodatkowo dostawa wody (domieszka). Mieszarka do cementu musi być ustawiona na ilość w/c. Następnie należy określić pożądany spadek i domieszki redukujące ilość wody (patrz tabela 1), które będą potrzebne i prawidłowo obliczyć proporcje betonu.

Etap 2: Mieszanie – załadunek przygotowanego betonu do szalunku prefabrykatu

Przy zamawianiu betonu towarowego bezpośrednio z wytwórni możliwe jest zastosowanie różnych metod załadunku materiału do zasobnika. Można też w jednym zamówieniu zamówić całą partię betonu towarowego wraz z dodatkami. Takie rozwiązanie ma jednak pewne ograniczenia, po pierwsze nie można wybrać projektu premiksu, więc zawsze musimy dostosować nasz system szalunków, co często jest droższe niż zamawianie osobno mieszanki a następnie wypełnienie go w szalunku prefabrykowanym. Drugim problemem tego rozwiązania jest to, że w przypadku pomyłki nie będzie materiałów do wypełnienia systemu szalunkowego, ani do jego naprawy.

Krok 3: Szalowanie – wypełnianie prefabrykatów

Bardzo ważny jest prawidłowy dobór konstrukcji szalunku i jego profilu. Rodzaj szalunku zależy od tego, jaki będzie ostateczny kształt prefabrykatu (belki, słupa czy ściany), ale także od głębokości obciążenia betonem. Aby określić tę głębokość musimy wziąć pod uwagę nie tylko jego długość, ale i grubość. Dlatego konieczne jest, aby każdy system deskowania posiadał różne formy dla elementów, które mają różne wymiary lub kształty (słupy, belki). Dodatkowo warto pamiętać o tym, że przy wyborze systemu modułowego należy wziąć pod uwagę to, czy przy jego stosowaniu będą występowały zakłady – jeśli tak, to należy zadbać o to, aby było ich jak najmniej. Jeśli planujemy wykonać szalunek okrągły, który jest często stosowany przy produkcji elementów betonowych o skomplikowanych kształtach, należy przyznać, że taka konstrukcja będzie wymagała większej dokładności przy układaniu form na powierzchni nośnej, a także na wszystkich etapach budowy mogą wystąpić problemy przy wyjmowaniu gotowego wyrobu z szalunku.

Etap 4: Transport – przemieszczanie materiału betonowego na plac budowy lub do magazynów w celu składowania

Podczas transportu prefabrykatów betonowych może się zdarzyć, że ulegną one uszkodzeniu pod wpływem wilgoci. Aby uniknąć takiej możliwości należy przykryć je plandeką. Na tym etapie mamy dwie możliwości: wysyłka bezpośrednio na plac budowy lub składowanie elementów w magazynie w celu późniejszego transportu podczas montażu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *